Algemene voorwaarden

Welkom bij Puur in Balans, praktijk voor persoonlijke groei, hierna te noemen Puur in Balans, gevestigd te Hoofddorp.
Deze algemene voorwaarden gelden voor de doorlopende lessen.

Cursusgeld
Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Het bedrag geldt per kalendermaand ongeacht hoeveel lessen er in een maand plaatsvinden. Over de maand augustus is geen cursusgeld verschuldigd. Het maandelijkse bedrag dient te zijn ontvangen door Puur in Balans voor de eerste van de betreffende maand. Bij betaling per kwartaal dient de betaling voor de eerste maand van het kwartaal te zijn ontvangen en geldt een korting zoals deze vermeld staat op de site.
Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Opzegmaand
Bij de eerste betaling wordt een extra maand vooruit betaald. Dit is de betaling van de zogenaamde opzegmaand. In die opzegmaand kunnen nog wel lessen worden gevolgd, maar hoeft geen contributie meer te worden betaald.

Opzeggen
Er geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. In die periode hoeft geen contributie betaald te worden, omdat de opzegtermijn dan ingaat.

Vakanties
In principe wordt er op feestdagen en tijdens schoolvakanties geen les gegeven. Hiervan kan worden afgeweken.

Gemiste lessen
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Je hoeft van te voren niet te bellen of te mailen om een les in te halen of om je af te melden voor een les.
Waarom is dit zo makkelijk? Het is voor jullie veel werk om je af of aan te melden voor een les en voor mij veel administratie om van tevoren bij te houden wie niet komt en wie komt inhalen. Daarom kun je gewoon langs komen. Geef het bij binnenkomst even door, als je komt inhalen. Er bestaat een kleine kans dat de les vol zit.

Wat te doen als je te laat bent en de deuren zijn gesloten?
Klop op het raam, in de zaal waar ik les geef. Ik doe graag alsnog voor je open. Omdat ik de deuren niet open mag laten staan tijdens de les, doe ik de deuren op slot. Ik probeer op tijd te beginnen, om niet te laat te eindigen.

Overige zaken
Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden. Roken en het gebruik van mobiele telefoons en/of semafoons in deze panden is niet toegestaan.
Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Puur in Balans behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Indien noodzakelijk kan Puur in Balans de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. Puur in Balans kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.

Contact Puur in Balans